วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การใช้ Application เพื่อการศึกษา

ชื่อ Application : Thai Exam

การใช้งาน : เป็นโปรแกรมที่เก็บรวบรวมข้อสอบรายวิชาต่างๆเอาไว้ โดยแยกเป็นทั้งในระดับ ม.ต้น และม.ปลาย มาให้เราทดลองทำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น